Avdelning 4 (Akut- och rehabiliteringsavdelning)

Tillfälliga lokalernas adress:

Kotokartano, Kaakkumäentie 1-3, 04600 Mäntsälä.

Ingången är på vänstra sidan om huvudingången.

Kotokartano är beläget bredvid Mäntsäläs hälsovårdscentral

På avdelningen sköts patienter som kommer från jouren eller från specialsjukvården för fortsatt vård. Avdelningen har 28 patientplatser.

På avdelningen ansvarar en mångprofessionell arbetsgrupp för patientens vård/rehabilitering. Gruppen består av läkare, sjukskötare, närvårdare och fysioterapeuter. Lokalvårdare ansvarar för ordningen i avdelningens utrymmen.

Med ett kundorienterat, individuellt och stöd till självständigt varande och rehabiliterande arbetssätt, är målet att få patienten hem så fort som möjligt. Avdelningen har ett tätt samarbete med fysioterapiavdelningen och hemvården.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Tjänsterna tillhandahålls på samma verksamhetsställen som förut. Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Gör så här

Man kan, vid behov, besöka avdelningen, men besöken skall på förhand kommas överens med personalen. Avdelningens önskan är att besöken på avdelningen, skulle ännu under de kommande veckorna vara så få som möjligt pga. att det ännu finns patienter som har corona på avdelningen.

För vem och på vilka villkor

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

För vården debiteras en avgift enligt gällande taxa.