Anmälan om äldre personers servicebehov

När oro över äldre person som möjligtvis är i behov av hjälp eller stöd uppstår kan man göra en anmälning om servicebehovet. Vem som helst som är oroad över den äldre personens situation kan göra en anmälning oberonde om man är en privat person eller myndighet.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Du kan anmäla din oro till servicehandledningen för äldre på telefontid eller per e-post. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Utanför kontorstid görs anmälningar som är brådskande och som kräver omedelbara åtgärder till Östra Nylands social- och krisjour.

För vem och på vilka villkor

Enligt äldreomsorgslagen hör det till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, socialvården i kommunen, räddningsväsendet i området, nödcentralen eller polisens skyldigheter att göra en anmälan till den kommunala myndigheten, som ansvarar för socialvården, om de har fått i sitt uppdrag kännedom om en äldre person som är i behov av social- eller hälsovård och som är uppenbart oförmögen att sörja för sin omsorg, hälsa eller säkerhet. Anmälan skall göras utan dröjsmål oberoende av sekretessbestämmelserna.

Betalningsinformation