Ändringsarbeten i bostaden

Du kan ansöka om ersättning för ändringsarbeten i bostaden från funktionshinderservicen om du på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har särskilda svårigheter att röra dig eller klara dig i din stadigvarande bostad.

Du kan ansöka om ersättning för ändringsarbeten

• som utförs i din bostad eller dess omedelbara närhet

• som är skäliga och nödvändiga med tanke på din funktions-nedsättning

Du kan ansöka om ersättning för ändringsarbeten i bostaden med funktionshinderservicens blankett antingen genom att fylla i en elektronisk eller en pappersblankett. Vi rekommenderar att du kontaktar funktionshinderservicen innan ändringsarbetena utförs.

Ansökan om ersättning för kostnaderna ska göras inom sex månader efter det att kostnaderna har uppstått.