Andra nämnder och sektioner

Andra nämnder och sektioner

Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten

Stefan Sandström, ordförande, tfn 050 546 7075 (Christer Lindqvist)

Jani Rämäkkö, viceordförande (Ari Tamminen)

Maria Forss (Marianne Andersson-Lindqvist)

Kjell Grönqvist (Sari Rissanen)

Brita Ekebom (Ilkka Janhunen)

Näringslivs- och sysselsättningssektion

Jani Asunmaa, ordförande (Peter Nortamo)

Tanja Åkerfelt, viceordförande (Carola Juselius)

Jonas Lindström (Annika Sarén)

Anneli Komi (Mika Myllynen)

Sari Rissanen (Jyrki Taskinen)

Revisionsnämnden

Nämndens uppgift är att för fullmäktige bereda ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin samt bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.

Thomas Sundström, ordförande (Ann-Christin Nokelainen)

Markus Söderqvist, viceordförande (Anders Backström)

Laura Laakso (Harri Lehtonen)

Maria von Flittner (Maria Thelen)

Timo Bonsdorff (Jarkko Haverinen)

Centralvalnämnden

Ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val i kommunen.

Sture Lindqvist, ordförande

Liisa Jankkari, viceordförande

Mervi Hursti, medlem

Maija-Liisa Sahlbom, medlem

Sami Siltaloppi, medlem

Centralvalnämndens ersättare:

Janica Bergström, 1. ersättare

Kalle Vihtari, 2. ersättare

Tiina Sinkkonen, 3. ersättare

Timo Maaranen, 4. ersättare

Hans-Eric Christiansson, 5. ersättare

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige framlägger motioner, väljer en representant till kommunfullmäktige samt till de olika utskotten och sektionerna, stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av nya ideér och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet.

Till ungdomsfullmäktiges ordförande för år 2021 valdes Emil Granström och till videordförande valdes Ahti Pokkinen.

Gör så här

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Som sekreterare för direktionen för affärsverket Sibbo Vatten fungerar förvaltningssekreterare Nina Grandell / Daisy Ek.

Som sekreterare för näringslivs- och sysselsättningssektionen fungerar ärendehanteringssekreterare Tiina Tanskanen.

Som sekreterare för revisionsnämnden fungerar kommunens revisor.

Som sekreterare för centralvalnämnden fungerar förvaltningschef Jenni Björksten.