Äldreombud

Äldreombud hjälper dig hitta behövlig information samt ger stöd och vägleder till rätt person eller instans. Till äldreombuds uppgifter hör att ta hänsyn till eventuella brister och föreslå förbättringar och på detta viset styrka de äldres makt att påverka på kommunens tjänster och vård.

Äldreombud har inte rättsliga befogenheter och inte heller rätt att bestämma över saker.

Gör så här

Du kan vara i kontakt med äldreombud per telefon eller e-post. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagt information.

Kontakten med äldreombud är alltid konfidentiell och äldreombuden har tystnadsplikt.