Akutvård

Akutvård är brådskande vård av en plötsligt insjuknad eller skadad patient. Akutvård ges på fältet. Vid behov transporteras patienten till vård.

Sjukvårdsdistrikten ansvarar för ordnandet av akutvård. På HUS Borgå sjukvårdsområde ordnas den akutvårdsservice som förmedlas av nödcentralen i samarbete med Räddningsverket i Östra Nyland.

Till sjukvårdsdistriktet hör

  • Askola
  • Lappträsk
  • Lovisa
  • Borgnäs
  • Borgå
  • Sibbo

Området har knappa 100 000 invånare. Akutvården har cirka 13 000 uppdrag årligen.

Akutvården i HUS Borgås sjukvårdsdistrikt styrs av akutvårdens ansvarsläkare och akutvårdens fältchef. Båda är anställda av sjukvårdsdistriktet.

Ungefär 65 akutvårdare arbetar vid Räddningsverket i Östra Nyland. Alla har utbildning inom hälsovård. Den största delen jobbar på vårdnivå, vilket förutsätter utbildning på yrkeshögskolenivå.

Räddningsverket i Östra Nyland har sex ambulanser i omedelbar beredskap. Ambulanserna är placerade på räddningsstationerna i Borgå, Sibbo och Lovisa. Dessutom finns det ambulanser vid akutvårdsstationerna i Söderkulla i Sibbo och i Gammelby i Lovisa.

Ambulanserna är i ständig beredskap dygnet runt. Undantaget är ambulansen i Söderkulla, som är i beredskap 12 timmar av dygnet sju dagar i veckan.

Till akutvårdsservicen hör även första responsverksamhet, som ordnas av räddningsväsendet. Nödcentralen kan larma en brandbil som första respons ifall den når en akutvårdspatient snabbare än ambulansen. Första responsen kan även kallas för att ge ambulanspersonalens stöd.

Inom första responsen arbetar antingen ordinarie brandmän eller för uppdraget utbildad personal vid halvordinarie eller avtalsbrandkårer. Till deras utrustning hör bland annat en defibrillator och annan vårdutrustning.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Nödcentralen förmedlar akutvårdsuppdragen till ambulanserna. Ring nödnumret 112.