Familjerättsliga servicen

 

Med den familjerättsliga servicen tryggas barnets välbefinnande och en balanserad utveckling till exempel när föräldrarna skiljer sig. Via servicen tillhandahålls hjälp med avtal och utredningar som gäller barnet till exempel i anslutning till faderskapet eller vårdnad om och umgänge med barnet.

Sibbos familjerättsliga servicen sköts av Östra Nylands familjerättsliga enhet i Borgå. Mottagning kan vid behov ordnas vid Sibbo social och hälsovårdscentral i Nickby.