Service för äldre

Östra Nylands välfärdsområde erbjuder mångsidiga tjänster för de äldre.

Hälsovårdarens öppenvårdsmottagningar inom Servicestyrning för de äldre inleds i Servicehuset Elsie, Jussasvägen 18 H.
Mottagningarna hålls på tisdagar och torsdagar kl. 9-11.
Tidsbeställning rekommenderas.
Kontaktuppgifter:
Hälsovårdare Satu Aarne
tfn 050 911 9604