Vuxenrådgivningen / Telefon service

Vuxenrådgivningens verksamhet strävar efter att främja och upprätthålla den vuxna befolkningens hälsa och välbefinnande.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Betjäningstider

Telefontid

Onsdag12:00 - 13:00
Torsdag12:00 - 13:00
Fredag12:00 - 13:00

Kontaktuppgifter