Utbildningssektorn / Ledningens assistent Mikaela Hutukka

Ledningens assistent Mikaela Hutukka

Finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendets

  • allmänna ärenden
  • elevärenden

Kontaktuppgifter