Teknisk jour 24H

Akuta fel som uppkommer utanför tjänstetid sköts via den tekniska jouren.

Ta kontakt med journumret för felanmälan om vattentrycket plötsligt sjunker eller om det finns färg- eller smakfel i kallvattnet och vattnet inte blir normalt trots att man låter vattnet rinna en god stund.

Kontaktuppgifter

Telefon

+358 505544538