Special socialhandledare inom funktionshinderservices

Ansvarsområden:

  • personlig assistans
  • färdtjänst

Kontaktuppgifter

Telefon

+358 504433630