Social- och krisjouren i Östra Nyland

Social- och krisjouren i östra Nyland hjälper om du behöver brådskande hjälp eller råd. Social- och krisjouren betjänar utanför tjänstetid. Vardagar dagtid får du service från socialbyrån i din egen kommun.

Du kan vara i kontakt med social- och krisjouren om du vill göra en barnskyddsanmälan eller behöver brådskande hjälp och handledning. Du kan söka hjälp för egen del, som närstående, vän eller som tjänsteman. Tjänsterna är kostnadsfria.

Ditt ärende kan gälla till exempel

  • ett barns levnadsförhållanden och trygghet
  • familjevåld
  • oro för att en åldring inte klarar sig hemma
  • en akut traumatisk kris, olycka eller upprörande händelse som du eller dina närstående har råkat ut för, till exempel ett plötsligt dödsfall, en eldsvåda eller nära ögat -situation.

Socialjouren för ordnandet och koordinerandet av psykosocialt stöd i Östra Nyland till exempel efter en storolycka.

Kontaktuppgifter

Telefon

från 1.1.2023.

+358 195600150

Websida