Sibbos digitala familjecenter KaikkiAlla

KaikkiAlla är Sibbos eget digitala familjecenter. Det har utvecklats för barn, unga och barnfamiljer i Sibbo, men också för andra som arbetar med dessa grupper som anställda eller frivilliga. KaikkiAlla är ett hjälpmedel för att främja samarbetet. Med hjälp av det kan man samla kunniga aktörer i en tätare nät och förbättra Sibbobornas möjligheter att få mer mångsidig hjälp och stöd.