Sibbo trafiksäkerhetsplan

Sibbo kommun, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Trafikskyddet och Polisen har tillsammans utarbetat Sibbo trafiksäkerhetsplan under åren 2011–2012.

Sibbo trafiksäkerhetsplan innehåller en översikt över trafiksäker-

hetssituationen i Sibbo, kommunens mål beträffande trafiksäkerheten samt en utvecklingsplan för att förbättra trafiksäkerheten.