Sibbo skärgårdsprogram

Skärgårdsområdena är livskraftiga, tillgängliga och naturnära områden som erbjuder en mångsidig och kulturellt utpräglad boende- och verksamhetsmiljö. Det vackra landskapet, de unika kultur- och naturmiljöerna bidrar till att göra Sibbo till en mångsidig, trivsam och attraktiv bostadsort.

I Sibbo skärgårdsprogram ingår förslag hur en levande skärgård kunde främjas.