Servicehandledning för äldre, kontaktuppgifter

Telefonnummer till servicehandledning för äldre. Från servicehandledningen får du tilläggsuppgifter om boende- och vårdservice.

Om vi inte har möjlighet att svara då du ringer ringer vi tillbaka.

Boende- och vårdservice är avsett för de äldre som av särskilda skäl behöver stöd och hjälp med att ordna boendet då de inte längre klarar av att bo hemma med hemvårdens och anhörigas stöd och hjälp och boendet hemma är inte mera tryggt eller ändamålsenligt. Beslut om boende- och vårdservice fattas angelägenhetsordning utgående från vårdbehovet.

Betjäningstider

Måndag09:00 - 13:00
Tisdag09:00 - 13:00
Onsdag09:00 - 13:00
Torsdag09:00 - 13:00
Fredag09:00 - 13:00

Kontaktuppgifter

E-postadress

ikaantyneidenpalveluohjaus@sipoo.fi

Telefon

Palveluohjaus

+358 923536014