Serviceboendeenhet Sommarvind

Boendeenheten Sommarvid baserar sin verksamhet på invånarens nedsatt fysisk förmåga eller nedsatta minnesfunktioner.

Målsättningen är att invånaren har en god livskvalitet i en mångsidig hemlik boendemiljö. Boendeomgivningen skapar möjligheter att delta i olika aktiverande och funktions upprätthållande verksamhetsformer. Egenvårdare utses att fungera som stödperson till invånaren och tar hand om att förverkliga bestämda överenskomna angelägenheter. Personalen är lyhörd inför invånarens individuella behov och önskemål samt beaktar deras resurser i vardagen. Anhöriga erbjuds delaktighet genom möjlighet att delta i planering och förverkligande av klienternas omsorg och tillsyn på enheten. I samband med enheten finns en rymlig gård.

Kontaktuppgifter

Telefon

Personalen

+358 401914501

Besöksinformation

Jussasvägen 18 A, 04130 Sibbo

Seniorcenter, in under klockan, Sommarvind finns i 2. våningen