Seniorcenter

På seniorcenters utrymmen fungerar dagcentralen och konditionssalen för äldre, hemvårdens byrå, serviceboendeenheter Henna, Aftonrodnad och Vintergröna samt dygnet runt vård enheter Solgränd, Sommarvind och Solliden.

Betjäningstider

Dagcentralen öppet

Måndag08:00 - 14:00
Tisdag08:00 - 14:00
Onsdag08:00 - 14:00
Torsdag08:00 - 14:00
Fredag08:00 - 14:00

Telefontjänstider

Måndag08:00 - 15:00
Tisdag08:00 - 15:00
Onsdag08:00 - 15:00
Torsdag08:00 - 15:00
Fredag08:00 - 15:00

Besöksinformation

Jussasvägen 18 A-H, 04130 Sibbo