Screening för tarmcancer

År 2022 skickar HUS Diagnostikcentrum personliga kallelsebrev för screening till invånare i åldern 60, 62, 64, 66 och 68 år i kommuner i Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Screeningen är en avgiftsfri tjänst som erbjuds av den kallades hemkommun.