Östra Nylands social- och krisjour

Social- och krisjour är öppet dygnet runt. Tjänsterna är kostnadsfria.

Under tjänstetid får du service från socialbyrån i din egen kommun. Du kan vara i kontakt med Socialjouren när du vill göra en barnskyddsanmälan eller behöver brådskande hjälp och handledning. Ärendet kan exempelvis gälla ett barns levnadsförhållanden och trygghet, familjevåld eller oro för att en åldring inte klarar sej hemma. Du kan söka hjälp för egen del, som närstående, vän eller som tjänsteman.