Omaolo

Omaolo.fi är en elektronisk servicekanal för social- och hälsovården, vars användningsändamål är att bedöma klientens vårdbehov och hur brådskande det är i följande situationer:

  • bedömning av ett enskilt hälsoproblem eller flera symtom
  • utvärdering av hälsa och välfärd
  • bedömning av sjukdomen eller dess risker

och hänvisning till tjänster som främjar hälsan och välbefinnandet inom Omaolo samt till social- och hälsovårdstjänster utanför Omaolo.

Innehållet i Omaolo-tjänsten grundar sig på medicinsk information och forskning, verifierade frågor och för socialvårdens del på de kriterier som fastställts i lagen om rätt till socialservice. Kustannus Oy Duodecims sökmotor för beslutsstöd och dess tilläggsutrustning är grunden för individuella symtombedömningar. Tjänsten analyserar klientens svar och använder tillgänglig information och gör responsen så personlig som möjligt. I kombination med elektronisk tidsbokning kan klienten erbjudas digitala servicekedjor. Målsättningen är att så smidigt som möjligt vägleda klienten till en ändamålsenlig tjänst.

Omaolo är avsedd för personer över 15 år. Vissa bedömningar av hälsa och välfärd är för personer under 15 år. Omaolo används av yrkesutbildade personer inom hälso- och socialvården när de deltar i vården av en klient som använder Omaolo samt i främjandet av hälsa och välfärd. Omaolo är inte avsedd att användas i livshotande situationer.

E-tjänst

Betjäningstider