Nollinjen - hjälp mot våld

Nollinjen hjälper:

  • kvinnor som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld
  • alla som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld i en nära relation
  • närstående till personer som blivit utsatta för våld
  • yrkespersoner och myndigheter som behöver stöd för klientarbetet

Att ringa Nollinjen är gratis.