MittKanta

MittKanta är en webbtjänst där medborgarna ser uppgifter om patientbesök och medicinering som antecknats om dem inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården, samt uppgifter om välbefinnande som de själva sparat. Du kan logga in i MittKanta på webbplatsen kanta.fi med bankkoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort som ger möjlighet att sköta ärenden på nätet.

I MittKanta ser du hälso- och sjukvårdsuppgifter och så småningom uppgifter om sociala tjänster. I MittKanta kan du

  • få EU:s coronaintyg
  • begära att få ett recept förnyat
  • spara ditt livstestamente och din donationsvilja
  • ge tillstånd för utlämnande av dina uppgifter eller förbjuda att de lämnas ut
  • bläddra i uppgifter om ditt välbefinnande.

En vårdnadshavare kan sköta ärenden för alla sina minderåriga barn i MittKanta. Det är möjligt för vårdnadshavare att se uppgifter om barn över 10 år i MittKanta efter att den hälso- och sjukvårdsenhet som vårdar barnet har gjort de ändringar som behövs i patientdatasystemet.

Myndiga personer som fyllt 18 år kan sköta ärenden på MittKanta för andra personer som fyllt 18 år. Skötseln av ärenden sker med stöd av en elektronisk fullmakt med Suomi.fi-fullmakter. Fullmakten heter Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården.

E-tjänst