Missbrukararbetare Saila Kaitila

Missbrukararbetare . Telefontidens nummer +358405492168

Betjäningstider

Telefontid

Måndag12:30 - 14:00
Onsdag13:30 - 14:00
Fredag12:30 - 13:00

Kontaktuppgifter

Telefon

saila.kaitila@itauusimaa.fi

+358 923536001