Mina Kanta-sidor

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst där medborgarna ser uppgifter om patientbesök och medicinering som antecknats om dem inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården, samt uppgifter om välbefinnande som de själva sparat. Tjänsten är riksomfattande. Inloggning i tjänsten sker på webbplatsen kanta.fi med bankkoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort som ger möjlighet att sköta ärenden på nätet.

Vilka ärenden kan jag sköta på Mina Kanta-sidor?

På Mina Kanta-sidor kan du se dina recept och uppgifter om expediering av dem, anteckningar som rör din vård, laboratorie- och röntgenundersökningar samt uppgifter om barn under 10 år som du har vårdnaden om. Efter hand blir det möjligt att se uppgifter om barn i åldern 10–17 år, när man inom hälso- och sjukvården har gjort de nödvändiga ändringarna i patientdatasystemen. På Mina Kanta-sidor kan du be att få recept förnyade samt spara ditt livstestamente och din donationsvilja. På Mina Kanta-sidor kan du också hålla koll på ditt välbefinnande och läsa dina uppgifter som sparats med en hälsoapplikation. Från och med våren 2021 kan du också sköta ärenden för en annan vuxen person med elektronisk ärendefullmakt.

Utlämnande av uppgifter

Genom att ge samtycke kan du påverka hur de uppgifter som sparats om dig i Kanta-tjänsterna används vid vården av dig. På Mina Kanta-sidor kan du ge samtycke till eller förbjuda att dina uppgifter lämnas ut. På Mina Kanta-sidor kan du också ge samtycke till att receptuppgifter lämnas ut till ett apotek i ett annat europeiskt land, om du vill ta ut läkemedel med ett finländskt recept utomlands.

E-tjänst