Medinet - elektronisk egenvårdstjänst

Medinet är en hälso- och sjukvårdstjänst som är avsedd för alla kommuninvånare. Med hjälp av tjänsten kan du följa upp och förbättra din hälsa på ett helt nytt sätt.

Medinet är en ny sorts elektronisk hälsovårdstjänst. Du kan ta i bruk ditt eget Medinet-hälsokonto som innehåller redan en omfattande del av dina hälsouppgifter, registrerade av sjukvårdsanställda.

Du kan exempelvis använda Medinet från din hemdator. Tjänsten fungerar på datorn, mobiltelefonen och surfplattan. Dina laboratoriesvar visas i realtid på ditt eget hälsokonto, och du behöver inte skilt be om att få svaren.

Tjänsten är till för alla. Du kan börja använda den genast med dina nätbankskoder eller i samband med din nästa mottagningstid hos läkaren.