Utbildningstjänster / Ledningsassistent Mikaela Hutukka

Finskspråkiga och svenskspråkiga undervisnings väsendets

  • allmänna ärenden
  • elevärenden

Kontaktuppgifter