Kvinnohuset.fi

Kvinnohuset erbjuder tillförlitlig information och stöd till kvinnor och familjer i olika skeden av livet. I huset finns information om kvinnosjukdomar, graviditet, förlossning och fertilitet.

Kvinnohuset är en del av onlinetjänsten Hälsobyn.fi. Hälsobyn är en onlinetjänst utvecklad för specialsjukvården tillsammans med patienterna. Den ger information och stöd till medborgarna, vård för patienter och verktyg för professionella.

Hälsobyn är en tjänst som utvecklats och underhålls av de bästa medicinska experterna. Den är starkt kopplad till universitetsforskning, vilket säkerställer tillförlitligheten av vård och information. Tjänstenheten Hälsobyn har producerats i ”Virtuaalisairaala 2.0”-projektet som samordnas av HUS som en gemensam projektenhet för alla universitetssjukhusdistrikt i Finland, med stöd av social- och hälsovårdsministeriet. Utvecklingen fortsätter även efter att projektperioden har avslutats.