Kontaktuppgifter till närståendevård

Kontaktuppgifter till närståendevård.

Kontaktuppgifter

Telefon

Koordinator för närståendevård Elisa Pitkänen

+358 406531616