Helle-Ellibs

Samlingen innehåller böcker för såväl för vuxna som för barn.

Talböcker kan lånas hemifrån. Böcker kan laddas ner till en mobil enhet eller dator. En del av böckerna kan också läsas med en webbläsare utan att sparas.

Ett avgiftsfritt läsprogram ska installeras i mobila enheter. Bibliotekets personal hjälper dig gärna att ladda ner läsprogrammet.

Du får ha högst fem lån och sju reservationer på en gång. Obs! Böcker i PDF-format kan inte bokas.

Lånetiden är 1 eller 14 dygn. Det lånade verket returneras automatiskt då lånetiden är slut.

Lån kan inte förnyas. Om du vill fortsätta att läsa boken och lånetiden gått ut, ska du låna boken på nytt.

Antalet simultana åtkomsträttigheter varierar enligt bok.

E-tjänst