Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.

Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar

Jour och tidsbeställning till hälsovårdstjänster per telefon

Hälsostationens tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet i akuta och brådskande ärenden mån-tors kl. 8-17, fre 8-16, icke brådskande och övriga ärenden mån-fre kl. 9-15.

På kvällar och veckoslut samt helger sköts jourverksamheten av Borgå sjukhus samjour, som är öppen 24 timmar om dygnet. Samjouren når du via Jourhjälpen som står till tjänst på numret 116117 (priset av samtal 0€).

Betjäningstider

Tidsbeställning i akuta och brådskande ärenden

Måndag08:00:00 - 17:00:00
Tisdag08:00:00 - 17:00:00
Onsdag08:00:00 - 17:00:00
Torsdag08:00:00 - 17:00:00
Fredag08:00:00 - 16:00:00

Tidsbeställning i icke brådskande ärenden

Måndag09:00:00 - 15:00:00
Tisdag09:00:00 - 15:00:00
Onsdag09:00:00 - 15:00:00
Torsdag09:00:00 - 15:00:00
Fredag09:00:00 - 15:00:00

Ta kontakt

Hälsostation och jour

+358923536001

Jourhjälpen

116117