Jour och tidsbeställning till hälsovårdstjänster per telefon

Hälsostationens tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet i akuta och brådskande ärenden mån-fre kl. 8-16, icke brådskande och övriga ärenden mån-fre kl. 9-15.

På kvällar och veckoslut samt helger sköts jourverksamheten av Borgå sjukhus samjour, som är öppen 24 timmar om dygnet. Samjouren når du via Jourhjälpen som står till tjänst på numret 116117 (priset av samtal 0€).

Betjäningstider

Tidsbeställning i akuta och brådskande ärenden

Måndag08:00 - 16:00
Tisdag08:00 - 16:00
Onsdag08:00 - 16:00
Torsdag08:00 - 16:00
Fredag08:00 - 16:00

Tidsbeställning i icke brådskande ärenden

Måndag09:00 - 15:00
Tisdag09:00 - 15:00
Onsdag09:00 - 15:00
Torsdag09:00 - 15:00
Fredag09:00 - 15:00

Kontaktuppgifter

Telefon

Hälsostation och jour

+358 923536001