Guide för anställning av personlig assistent

Tillämpningsdirektiv för personlig assistent gällande lönebetalning och arbetsförhållande.