Grunderna för beviljande av tjänster inom tjänster för äldre

Grunder för beviljande av tjänster inom tjänster för äldre från och med 1.1.2021. Innehåller grunder för beviljande av tjänster gällande hemvård, närståendevård, familjevård och boendeservice.