Framtidens social- och hälsovårdstjänster

Kommunerna i Östra Nyland har tillsammans startat i år 2020 två projekt för att utveckla framtida social- och hälsovårdstjänster i Östra Nyland. I projekten deltar Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila och Sibbo. För finansieringen av projekten har beviljats statsunderstöd som hänför sig till den reform av social- och hälsovården som är under beredning. Projektens varaktighet är i år 2020-2022.