Handledare för familjevård

Med familjevård avses ordnande av omvårdnad och omsorg under en del av dygnet eller dygnet runt i familjevårdarens privathem eller hemma hos den vårdbehövande. Familjevård kan vara kontinuerlig eller kortvarig vård. Familjevården förverkligas i samarbete med kommunens övriga social- och hälsovårdstjänster.

Familjevård kan också agera i en familjesvårssituation som en form för att organisera den lagstadgade ledigheten för vårdgivaren.

Tilläggsuppgifter får du av handledare för familjevård.

Betjäningstider

Servicetid

Tisdag08:00 - 15:00
Onsdag08:00 - 15:00
Torsdag08:00 - 15:00

Kontaktuppgifter

Telefon

+358 401916069