Ergoterapi för barn

Ergoterapi är en medicinsk rehabiliteringsform som en utbildad ergoterapeut förvekligar med klienten.

Ergoterapi för barn riktar sig i första hand till barn under skolåldern.

Besöken är avgiftsfria.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Kontaktuppgifter

Telefon

Alli Liljeström, ergoterapeut

+358 405758874

Websida