Elektronisk egenvård

Vårda din hälsa elektroniskt! Egenvård hjälper dig att bedöma din hälsa och dina risker för sjukdomar samt ta hand om din hälsa.

Egenvård är att dagligen sköta om sin hälsa och sitt välbefinnande. Den omfattar bl.a. sunda kostvanor, tillräcklig motion, rökfrihet och omsorg om den mentala hälsan. Egenvård är också förebyggande av sjukdomar och en viktig del av vården av dem.

Web-sidan är bara på finska.