Diabetes.fi/sv

Vid typ 2 (åldersdiabetes, vuxendiabetes) är det A och O att minska risken för artärsjukdom med hjälp av behandling för högt blodsocker, högt blodtryck, onormala blodfetter och koagulationsfaktorer.

Det är lätt att kolla risken med diabetestestet

https://www.diabetes.fi/sv/diabetesforbundet_i_finland/om_diabetes/allmant_om_diabetes/risktest