Dataskyddsansvarigas kontaktuppgifter

Dataskyddsansvariga hjälper dig i olika frågor gällande dataskydd.

Kontaktuppgifter

E-postadress

dataskyddsansvarig@sibbo.fi

Telefon

Sibbo kommun växel

+358 923531