Daghemsföreståndare & öppen småbarnspedagogik Heidi Innala

Daghemsföreståndare & öppen småbarnspedagogik Heidi Innala

  • Daghemmet Lillhjärtat
  • Klubbverksamheten inom öppen småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

E-postadress

heidi.innala@sipoo.fi

Telefon

+358 405447293