Chef för Kulturtjänsterna Anne Laitinen

Kontakta Sibbo kommuns Chef för Kulturtjänsterna om du har ärenden som:

  • kulturbidrag och understöd
  • lokalitetsfrågor och byggnader
  • grundläggande konstundervisning
  • utveckling av kulturella tjänster och samarbete