Centralförbundet för Barnskydd

Centralförbundet för Barnskydd är en centralorganisation som grundades 1937 och som påverkar tillgodoseendet av barnets rättigheter och utvecklandet av barnskyddet. Centralförbundet har som medlemmar organisationer och kommuner eller samkommuner.