Besöksdirektiv för Regnbågen

Besök på boendeenheter för äldre och på Akut- och rehabiliteringsavdelningen.