Besök hos mödrarådgivningen under graviditetstiden

Under graviditeten görs flera besök hos mödrarådgivningen.