Baskarta

Kommunen skaffar och upprätthåller en baskarta för planläggningens behov. Baskartan kan även användas som underlag för olika planer, till exempel situationsplaner. Baskartan fås som dwg- och pdf-fil eller som utskrift.

För planering av områden som ligger utanför grundkartan kan du beställa en karta med höjdkurvor i pdf-format. Kartan är en förstoring av baskartan med höjdkurvor på en meters mellanrum.

Priserna för materialbeställningar ser du på sidan Taxor för kartmaterial.

E-tjänst