Anmälan om privat socialservice

Försäljningen av tjänster utan moms förutsätter att den privata serviceproducenten har gjort en anmälan om privata socialvårdstjänster till den kommun på vars område producenten erbjuder sina tjänster.