Anmälan om byte av hälsostation

Var och en har en egen hälsostation i sin hemkommun. Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja vilken hälsostation du vill använda.