TM 7 Karlsgårds kolonialträdgård

Detaljplan

Målet med planarbetet är att utarbeta en detaljplan som gör det möjligt att bygga ett ekologiskt och gemensamt koloniträdgårds- och odlingslottsområde samt fritidsbostäder på den cirka 10 hektar stora fastigheten Karlsgård (753-421-1-122) i Tallmo.

Vad händer nu

Startskedet

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 28.2.–29.4.2022 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/TM7.
Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 29.4.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.
Tilläggsuppgifter ger översiktsplaneringschef Suvi Kaski, tfn. 040 191 6082, suvi.kaski@sibbo.fi, planläggare Antti Kuusiniemi, tfn. 050 434 5612 antti.kuusiniemi@sibbo.fi samt planeringskonsult Sonja Semeri, tfn. 040 630 3931, sonja.semeri@ramboll.fi

Kungörelse 24.2.2022 (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Tidigare skeden

Tillsvidare inga tidigare skeden

Kontaktpersoner

Suvi Kaski, översiktsplaneringschef, tfn 040 191 6082
Antti Kuusiniemi, planläggare, tfn 050 434 5612

e-post: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Sonja Semeri, planeringskonsult, tfn 040 630 3931, fornamn.efternamn@ramboll.fi