Dataskydd

Var och en har rätt till skydd av sina personuppgifter. Dataskydd är en grundläggande fri- och rättighet, som tryggar tillgodoseendet av den registrerades rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter. Syftet med dataskydd är att ange när och under vilka förutsättningar personuppgifter kan behandlas.

Med andra ord är personuppgifter sådana uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras. En person kan identifieras till exempel utifrån namn, personbeteckning eller en omständighet som är karakteristisk för honom eller henne.

Din personliga integritet är viktig för oss på Sibbo kommun och vi vill att du känner dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter. Vi vill därför vara öppna och berätta, hur vi behandlar dina personuppgifter.